BU DUYURUYU İLGİLİ TÜM SANAT DOSTLARINA DUYURMANIZI DİLİYORUZ!
MAHMUT HAZIM KISAKÜREK


YAŞASIN TİYATRO!
“Bir varmış bir yokmuş...” diye başlar masallar.Ve hep gerçek olması
düşlenir masalların.
Bizlerde bu güne kadar gerçekleşmesini arzuladığımız düşlerden birini daha
hayata geçirmenin heyecanını ve kıvancını yaşıyoruz.
Adana’da tiyatroya gönül vermiş,tiyatro için,tiyatro sevenler için bir şey
yapmak isteği ile çırpınan biz tiyatro gönüllüleri, amaçladığımız
güzelliklerle buluşmak üzereyiz.
“Bir eksik bir fazla...”
“Kör – topal...”
“İki kalas bir heves...”
Her türlü Olumsuzluklara karşın,tiyatroyla aşkımızın doruğundayız şu
sıralar.Önce ATD’yi kurarak örgütlenmemizin temelini attık.Şimdi de,
“TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI”
düzenlemenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.
Tiyatro dünyasının her zaman sıkıntısını yaşadığı çağdaş ve alternatif oyun
arayışlarına bir nebze olsun soluk aldıracak,usta oyun yazarlarımıza ve genç
yazar dostlarımıza destek sağlıyacak bu girişimimiz diliyoruz ki, “PERDE”
diyen tiyatrolarla ,tiyatroya gönül vermiş tüm kurum ve kuruluşlarla buluşur.
Bu anlamlı girişimimizde,bize destek olan,Adana Büyükşehir Belediyesi,Koza
A.Ş. ve Adana Sanat Konseyi üyelerine ve bu yolda bizlerle buluşacağını
umduğumuz kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyor,sevgilerimizi
gönderiyoruz.

Adana Tiyatro Derneği


OYUN YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Yarışma Türk Tiyatrosuna yeni eserler kazandırmayı ve Adanalı tiyatro
seyircisinin çağdaş sorunları ele alan yeni eserlerle buluşmasını, bu bağlamda
yazarlara destek sağlanmasını amaçlamaktadır.

KATILMA ŞARTLARI:
1. Yarışma daha önce sahnelenmemiş, yayınlanmamış ve herhangi bir ödül almamış
oyunlara açıktır.
2. Yarışmaya, yarışma jürisi üyeleri ve yakınları katılamazlar.
3. Yarışmaya gönderilecek oyunlar için herhangi bir konu sınırlaması
yok-tur.Her yarışmacı en fazla iki eser ile yarışmaya katılabilir.
4. Oyunlar iki aralıklı sayfa düzeniyle daktiloda (Ya da bilgisayar
da)yazılmış olacak ; oynanma süreleri ise 90 dakikadan az, 150 dakikadan çok
olmayacaktır.
5. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri oyunlarının 2001-2002 Tiyatro
Sezonunda, Adana’da perde açan tiyatro toplulukları tarafından
sahnelenmesini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
6. Yarışmaya gönderilen oyunlar sekiz nüsha çoğaltılmış olacak ve her bir
o-yunun üzerine yazarının adı yerine rumuzu yazılacaktır.
7. Katılımcılar kimlik bilgilerini ve özgeçmişlerinin bulunduğu bilgi
formu-nu, üzerinde rumuzlarının yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisine koymuş
o-larak yarışmaya ileteceklerdir.
BAŞVURULAR:
1. Başvurular için son tarih 15 Temmuz 2001 olarak saptanmıştır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
2. Oyunlar aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Adana Tiyatro Derneği
Tepebağ mah.Nalbant Halil sok.No:11
Seyhan –Adana 01010
Tel:0 322 363 53 74
E-posta: atd@kolaymail.com

Koza Kültür,sanat ve Turizm hizmetleri A.Ş.
Çevre Yolu Fuzuli cad. No:140
Tel:0 322 457 02 43
Seyhan-ADANA


JÜRİ:
Yarışma jürisi şu şekildedir:
1.Prof. Dr. Özdemir NUTKU(Yazar-Yönetmen-Kuramcı-Öğr.üyesi)
2.Zuhal ERGEN (İstanbul Belediyesi Şehir Tiy. Baş Dramaturgu)
3.Haşmet ZEYBEK(Yazar-Yönetmen)
4.Şahika TEKAND(Tiyatro sanatçısı)
5.Mustafa KURT(Adana Devlet Tiyatrosu müd.Yön.-oyuncu)
6.Murat ÇAĞLAR(Ç.Ü. Devlet Kons. Tiyatro ASD.Öğ.Görevlisi)
7.Hüseyin AKŞEN(Adana Tiyatro Derneği başkanı )
ÖDÜLLENDİRME:
1. Yarışmada ödüle değer bulunan oyunlara verilecek ödüller :
Birincilik Ödülü 2.000.000.000.-
İkincilik Ödülü 1.000.000.000.-
Üçüncülük Ödülü 500.000.000.-
2. Jüri herhangi bir ödüle değer oyun bulamaması halinde söz konusu ödüller
verilmez. Herhangi bir ödüle birden fazla oyunun değer
bulunması halinde ise söz konusu ödül birden fazla oyun arasında
eşit olarak paylaştırılır.
3. Oyunları değerlendiren jüri üyeleri 22-23 Eylül 2001 tarihlerinde Adana’da
konuk edilecek ve bu tarihlerde yapacağı toplantılarla son
değerlendirmelerini yapıp ödüllerin dağılımına karar verecektir.
4. Jüri her konudaki karanını oy çokluğuyla alır.
5. Yarışma sonuçları 2001 yılı Eylül ayının son haftasında açıklanacaktır.
6. Ödül Alan eserler,Adana’daki yerel Tiyatrolar tarafından 2001 yılı ekim ayı
içerisinde sahnelenecektir.Ödül töreni sahnelenen ilk oyunun
prömiyerinde gerçekleştirilecektir.
7. Ödül alan eserler,bir kitapta toplanacak, telif hakları bir yıl için Adana
Tiyatro Derneğine ait olacaktır.