Sitemin Bu Bölümünde Arşivimdeki Kitapları Tanıyabilirsiniz...

 

 

Bir rol yaratmak, büyük sanatçı, kuramcı Stanislavski'nin 'Bir Aktör hazırlanıyor'adlı kitabından sonra, özellikle oyunculuğun, genellikle de sahne sanatının çok çeşitli ve çetrefil sorunlarını ;uzun ve yoğun sanat yaşamından,deneyimlerinden,araştırma ve incelemelerinden süzüp çıkardığı ilkeler,kurallar,yasalar ve 'yöntemle' sağlıklı çözümlere kavuşturduğu en önemli yapıtlarından ikincisidir. Oyunculuk / sahne sanatında yeni bir çağın başlamasına öncülük ederek dünya tiyatrosuna ve tiyatroculuğuna yön veren böyle bir yapıt, Türk Tiyatrosu'na da yararlı olacaktır.

 

 

 

OYUNDAN DÜŞÜNCEYE

Prof.Dr.SEVDA ŞENER

Arşiv No:121

GÜNDOĞAN YAYINLARI

Birinci basım: Kasım 1993

 

İÇERDİĞİ KONULAR

1. Tiyatronun Kaynağına İlişkin Kuramlar

2. İnsanı Geçitlerde Sınayan Sanat: Dram Sanatı

3. Antik Yunan Tragedyasında Değer Yargılarının Sınava Çekilmesi

4. Tiyatroda Estetik Uzaklığın Çağdaş Yorumu

5. Çağdaş Tiyatro Sanatında Uyum Sorunu

6. Tiyatro Sanatının İşlevi

7. Popüler Tiyatro

8. Postmodernizm ve Tiyatro

9. Tiyatroda Gelenekten Modern Sonrasına Oyun İçinde Oyun

10. Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarlığı

11. Cumhuriyet Dönemi Kadın Oyun Yazarları

12. Türk Tiyatrosunda Aile

13. Türk Tiyatrosunda Aile Dramı

14. Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı

15. Çağdaş Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar

16. Kurtuluş Savaşını Konu Alan Oyunlar

17. Oyun Yazarlarımızın İçerik Bütün Arayışları

18. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Okul Tiyatrosu Konusundaki Görüşleri

19. Nasıl Bir Çocuk Tiyatrosu

20. Tiyatro Seyircisi Olarak Gençlik

21. Otosansür

 


 

Hizmetçiler- Balkon- Paravanlar Nasıl Oynanmalı ?

Yazan: Jean Genet, Çeviren: Ece Korkut
Mitos Boyut Yayınları

Yaşamı ve eserleri ile bütün dünyada ilgi ile karşılanmış olan Fransız yazar Jean Genet, avangard ve uyumsuz tiyatro türünün önde gelen temsilcilerinden biridir.

Toplumun, ezilen sömürülen insanları vahşice ve acımasızca suç işlemeye ittiğini savunan yazar, bu görüşlerini grotesk ve kara mizah içeren oyunları ile ortaya koymuştur.

Bu kitap, yazarın Hizmetçiler- Balkon- Paravanlar adlı üç oyununun nasıl oynanması gerektiğine ilişkin yazı ve mektupları ile tiyatroya bakışını açıklayan yazılarından seçme yapılarak hazırlanmıştır.

 


Hamlet

Yazan: William Shakespeare, Orhan Burian'ın çevrisinden sadeleştiren Müjdat Gezen

Sanatçı Müjdat Gezen, Shakespeare'in en tanınmış eseri Hamlet'i, Orhan Burian'ın çevirisinden ana temayı koruyup kısaltarak ve sadeleştirerek genç tiyatro öğrencileri ve Hamlet metnini öğrenmek isteyenler için hazırlamış.

Müjdat Gezen, kitabın sonuna eklediği sorularla, Hamlet'i ilk okuyacak kişilere oyunun çözümlenmesi ve içeriğinin irdelenmesi konusunda yardımcı oluyor.


Tiyatro Eserleri

AHMET, Rıdvan: Yeni Seyircilere Mahsus Tiyatro Kılavuzu/İstanbul/1940/Yeni Reklam Basımevi/İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Cep Neşriyatı:1
AKI, Dr. Niyazi: Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış 1923-1967/Ankara/1968/Bilgi Basımevi/Atatürk Üniversitesi Yayınları:53/Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Serisi:21
AKI, Dr. Niyazi: XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi/Ankara/1963/Ankara Üniversitesi Basımevi/Atatürk Üniversitesi Yayınları:37/Fen-Edebiyat Fakültesi-Ders Kitapları Serisi:1
AKTER, Turgut-V.Özbek: İstanbul'da Tiyatro 1.Kısım/Derlenme Tarihi 1959
AND, Metin: Ataç Tiyatroda-Ataç'ın Tiyatro Eleştirileri ve Yazıları Üzerine İnceleme/İstanbul/1963/Kent Yayınları No:5/Tiyatro İncelemeleri No:1
AND,(Dr.) Metin: Bizans Tiyatrosu/Ankara/1962/Şark Matbaası/Forum Yayanları:6
AND, (Dr)Metin: Dionisos ve Anadolu Köylüsü-İnceleme/İstanbul/1962/Elif Kitabevi/
Elif Yayınları:1
AND, (Dr)Metin: Gönlü Yüce Türk- Yüzyıllar Boyunca Bale Eserlerinde Türkler/Ankara/1958/Dost Yayınevi/Dost Yayanları:12/Bilgi Dizisi:1
AND, (Dr)Metin: A History of Theatre and Popular Entertainment in Turkey/Ankara/1963-64/Doğuş Matbaası/Forum Yayanları
AND, (Dr)Metin: Kırk Gün Kırk Gece-Eski Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunlar/İstanbul/1959/Taç Yayınevi/Taç Yayanları
AND, (Dr)Metin: Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908)/Ankara/1972/Mars Matbaası/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları:118/Sanat Dizisi:10
AND, (Dr)Metin: Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu (1908-1923)/Ankara/1971/Bilgi Basımevi/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları:108
AND, (Dr)Metin: 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi/İstanbul/1970/Gerçek Yayınevi/100 Soruda Dizisi
ANDAY, Melih Cevdet: Gelişen Komedya/İstanbul/1965/Gün Basımevi/Çan Yayınları
ARCAN, İsmail Galip: Tiyatroda Diksiyon/Ankara/1947/Ulus Basımevi/CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Halkevleri Yayınları Kılavuz Kitapları:XVI
ARCAN, İsmail Galip: Tiyatroda Makyaj/Ankara/1941/Kenan Basımevi/CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Halkevleri Yayınları Kılavuz Kitapları:VIII
ARPAD, Burhan: İlk Gece-Tiyatro Etkinlikleri/İstanbul/1962/Yeni Matbaa/Yeditepe Yayınları:121 
ARPAD, Burhan: Operet-8 tablo-tiyatro Hikayeleri/İstanbul/1964/Yeni Matbaa/İzlem Yayınları:22 Sanat Dizisi:17 

ARPAD, Burhan: Oyun-6 tablo/İstanbul/1966/dönem Yayınevi/DönemYayınları:19 Hikaye Dizisi:3 
ARPAD, Burhan: Perde Arkası-Tiyatro Yazıları/İstanbul/1959/Hamle Matbaası/Yeditepe Yayınları:95 
AYHAN, Remzi: Tiyatro-Aktör/Mersin/1948/Toros Basımevi 

Oyunlar

A. Ekrem: Menekşe-Bir Perde ve Dört Tabloluk Komedya/İstanbul/1936/Ülkü Basımevi
A. Remzi: Büyük Kalbler-İçtimai Piyes Üç Perde/İstanbul/1937/Sühulet Kitabevi
AÇIKSÖZCÜ, Hüsnü: Başefendi-Komedi 2 Perde/Kastamonu/1934/Açıksöz Matbaası
AÇIKSÖZCÜ, Hüsnü: Kim Kimi Yola Getirdi-Komedi 2 Perde/Kastamonu/1934/Açıksöz Matbaası
ADAL, Osman Sabri: Vatan Uğrunda-Bir Perdelik Vatanperverane Dram/İstanbul/1931/Resimli Ay Matbaası
AĞAOĞLU, Adalet: Çatıdaki Çatlak-Sınırlarda Aşk, Kış, Barış/Ankara/1969/Bilgi Yayınevi/Bilgi Yayınları:82/Tiyatro Dizisi:19/ Çatıdaki Çatlak; 19667da Devlet Tiyatrosu'nda, 1965, 1966'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynanmıştır.
AĞAOĞLU, Adalet: Evcilik Oyunu/İstanbul/1964/Doğruluk Matbaası/İzlem Yayınları/
Sanat Dizisi:15/ 1964'de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, 1965'te Devlet Tiyatrosu'nda oynanmıştır.
AHISKALI, Yusuf: Kakabu- Piyes 3 perde/İstanbul/1972/Mete Basımevi
AHMET, Edip: İmtihan-Bir perdelik mektep temsili (Kız mekteplerine mahsus/Ankara/1923/Anadolu İrfan Kitaphanesi
AHMET, Faik: Vasiyet-İstiklal Muharebesine ait askeri piyes, 3 perde, 1 tablo/İstanbul/1933/Tecelli Matbaası
AHMET, İhsan: Çalar Saat-Komedi 1 Perde/İzmir/1932/Cumhuriyet Matbaası/İzmir Gençlerbirliği Neşriyatından No: 4
AKAGÜNDÜZ Beyaz Kahraman-Piyes 1 Perde 4 Manzara/Ankara/1932/Akagündüz Kitabevi/Akagündüz 1
AKAGÜNDÜZ Gazi Çocukları İçin/Ankara/1933/Hakimiyeti Milliye Matbaası
1. Monolog
2. Kumbara
3. Mallar Meydanda (1 perde)
AKAGÜNDÜZ Köy Muallimi-Piyes 1 perde 3 manzara/ Ankara/1932/Hakimiyeti Milliye Matbaası/Akagündüz 2
AKAGÜNDÜZ Mavi Yıldırım-Piyes 3 perde, Cumhuriyetin 10. Yıldönümü için bastırılmıştır/Ankara/1933/Hakimiyeti Milliye Matbaası/Cumhuriyet Halk Fırkası Katibiumumiliği
AKAGÜNDÜZ O Bir Devirdi-Halk piyesi 1 giriş 3 perde 12 tablo, Cumhuriyetin 15. yıldönümü için yazılmış ve C.H.P. tarafından bastırılmıştır/Ankara/1938/Recep Ulusoğlu Basımevi 
AKAGÜNDÜZ Yarım Osman-Köy piyesi 3 perde 1 tablo, Cumhuriyetin 10. yıldönümü için yazılmıştır /Ankara/1933/Hakimiyeti Milliye Matbaası-Cumhuriyet Halk Fırkası Katibiumumiliği 
AKAGÜNDÜZ Yılmazlar'ın İkizler-2 perde 7 tablo/Ankara/1932/Hakimiyeti Milliye Matbaası 55, Akagündüz:3  
AKALIN, (Çorlulu M. Fevzi) Hürrem Sultan-Facia 5/yayınevi belli değil/ Basım yılı 1340 (1924) 
AKAT, Fethi Yaralı Bozkurt- 2 perdelik manzum piyes/Ankara/1956/İstiklal Matbaası 

Opera-Operet Üzerine Eserler ve Librettolar, Bale Eserleri

ACCURSI, Michelle: Don Pasguale-Opera Buffa 3 Perde/Müzik: Gaetano Donizetti/Türkçesi: Nazım Engin/İstanbul/1966/Baha Matbaası/İstanbul Belediyesi Şehir Operası Yayınları No:9
ADAMI, Giuseppe-R.Simoni: Turandot-Opera 3 Perde/Müzik: Giacomo Puccini/Türkçesi: Nazlı-Nihat Kızıltan(Hazırlayan: Serdar Öztürk/İstanbul/1964/Belediye Matbaası/ İstanbul Belediyesi Şehir Operası Yayınları No:4
ALİ Bey (Mehmet): Letafet-3 Fasıllık Opera-Komik/Müzik: Saffet Atabinen/Tertip eden:Baha (Hulusi) Dürder/İstanbul/1961/Remzi Kitabevi
ALTAR, Cevad Memduh Georges Bizet ve Carmen Operası/Ankara/1948/Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O./Kültür Basım ve Yayım Kooperatifi
ALTAR, Cevad Memduh Opera Tarihi- Rönesans'tan Son Çağlara Kadar/İstanbul/1970/TC Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü/Milli Eğitim Basımevi/Devlet Konservatuvarı Yayınları Serisi
ASENA, (Dr) Orhan Gilgameş-Opera 4 Perde/Müzik: Nevit Kodallı/ Traduit Par:Tahsin Saraç /Ankara/1966/Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Ltd. Şti.
ASENA, Dr. Orhan Gılgameş- Dramitik opera 4 perde/Müzik: Nevit Kodallı/Ankara/1965/Doğuş Ltd. Şti. Matbaası/Devlet Tiyatrosu Opera Bölümü Libretto Yayınları İlk defa 27 Ocak 1965'de Ankara Devlet Operası'nda oynanmıştır.
BARBIER, Jules- Michel Carre Hoffmann'ın Masalları/Müzik: Jacques Offenbach/Çeviren: Nazım Engin/İstanbul/1963/İstanbul Belediye Matbaası/İstanbul Belediyesi Şehir Operası Yayınları: 1 İlk defa 1963'de İstanbul Şehir Operası'nda oynanmıştır.
BATU, Prof. Selahattin Kerem- Opera 3 perde 8 sahne/Müzik: A. Adnan Saygun/İstanbul/1953/Milli Eğitim Basımevi/TC. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İlk defa 2 Nisan 1948'de Ankara Devlet Operası'nda oynanmıştır.
BEKATA, Dr. Kemal Opera Kılavuzu-1. Cilt/Ankara/1958/Yeni Matbaa/ Dr. Kemal Bekata Neşriyatı:6 
BOITO, Arrigo Otello-Opera 4 perde/Müzik: Giuseppe Verdi/Türkçesi:Necil Kazım Akses-Ulvi Cemal Erkin/İstanbul/1970/Yenilik Basımevi/Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
CAMMARANO, Salvatore Lucia di Lammemoor-Opera 3 perde 6 tablo/Libretto,Müzik: Gaetano Donizetti/Çeviren:Nazım Engin/Ankara/1954/Doğuş Ltd. O. Matbaası/Devlet Tiyatrosu Yayınlarından Livre:2 İlk defa 1953'de Ankara Devlet Operası'nda oynanmıştır. 
CAMMARANO, Salvatore İl Travatore (Ozan) Libretto-Opera 4 perde/Müzik: Giuseppe Verdi/Türkçesi:Nazım Engin/Ankara/1955/ Doğuş Ltd. O. Matbaası / Devlet Tiyatrosu Yayınlarından Livre:4 İlk defa 1955'de Ankara Devlet Operası'nda oynanmıştır. 

Program, Broşür vb.

ADANA Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Hazırlayan: Güneri Kocatepe/İstanbul/Derleme tarihi 1963/Kemal Matbaası
ADIM Adım Anadolu: Büyük Yurtiçi Turnesi (program)/ Yayımlayan: Ankara Turne Tiyatrosu/Ankara/1971/Tisa Matbaacılık
ADINI Çocuklar Koysun: Çocuk Tiyatrosu (program)/ Ankara/1952/Doğuş Ltd. O. Matbaası
AIDA: (program)/ Yayımlayan: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü/Ankara/1968/Ajans-Türk Matbaacılık
İkesus (Altan) Saadet: Verdi ve Aida.
Prospero, Bertani: Verdi tazmin ediyor. Türkçeleştiren: Dr. Gültekin Orhansay.
Altuna, Feridun: Verdi'nin büyük aşkı.
Altuna, Feridun: Aida'nın öyküsü.
AIDA Opera 4 perde 8 tablo(program)/Yayımlayan:Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü/Ankara/1973/Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi/Devlet Opera ve Balesi Yayınları 1972/1973 Sezonu No:7 
Fırat, Doç.Dr. Tanju: G. Verdi. Hayatı ve Eserleri.
Prospero, Bertani: Verdi tazmin ediyor. Türkçeleştiren: Gültekin Orhansay.
Altuna, Feridun: Verdi'nin büyük aşkı.
Konuralp, Asım Cem: Aida. Konu.
AIDA Opera 4 perde 8 tablo (program)/Yayımlayan: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü/Ankara/1973/Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi 
AKINtarihi destan 3 perde/Ankara/1932/Hakimiyeti Milliye Matbaası. Program Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Akın" adlı piyesinin 4 Ocak 1932'de Ankara Halkevi'nde ilk defa sahneye konuluşuna aittir. 
ALİ Baba ve Kırk Haramiler Müzikli Çocuk Oyunu (program)/ Yazan:Vaheda Atiyeh/Yayımlayan: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü/Ankara/1971/Doğuş Matbaacılık.
1. Gürzap, Can: Ali Baba ve Kırk Haramiler üzerine.
ALLAH Kabul Etsin-Yerli Amerikalı-Karşılama Meydanı-Sokakta Kaldık-İçimizdeki Ateş Aziz Nesin-Rıfat Ilgaz-George Sinan Kauffman (Program) /Yayımlayan:Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Öğrenci Derneği Tiyatro Grubu/İstanbul/1966/Matbaa Teknisyenleri Basımevi 
ALTI Kaval Üstü Şişhane Program/Yayımlayan: Nejat Uygur Tiyatrosu/İstanbul/1970/Savaş Matbaası 
ALTI Kişi Yazarını Arıyor "Sei Personaggi in Cerra d'Autore Luigi Pirandello (program)/Yayımlayan:Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Yeni Sahne/Ankara/1971/Doğuş Matbaası 1. Timur, Dr. Feridun: L. Pirandello ve altı kişi yazarını arıyor. 
ALTIN Batının Kızı Program/Yayımlayan: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü/Ankara/1966/Ajans Türk Matbaası/: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yayınları 1966-1967 Sezonu No:1 1. Gerçekçi Puccini 2. Altın Batının Kızı 

Oynanmış Fakat Basılmamış Eserler

ABDİ ile Memiş İstanbul'da Yazan: Neşat Berküren/Oynandığı yer: İstanbul Şehir Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1948-49
ABDOŞ'UN Kızı Yazan: (belli değil)/ Oynayan: Naşit/Oynandığı tarih:1938
ABDÜLCANBAZ Yazan: Turhan Selçuk/Emeği Geçenler: Mehmet Akan, Engin Ardıç, Genco Erkal, Macit Koper (uygulama)/Oynandığı yer: Dostlar Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1972-73
ACELECİ Kalp Yazan: John Patrick/ Çeviren: Seçkin Çağan/ Oynandığı yer: Ankara Meydan Sahnesi/Oynandığı tarih: 1962-63/ Oynandığı yer: Alpago Tiyatrosu /
Oynandığı tarih: 1963
ACELECİ Kalp Yazan: John Patrick/ Çeviren: Şirin Selvi/ Oynandığı yer: Bakırköy Halk Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1967/ Oynandığı yer: Karaköy İl Tiyatrosu /
Oynandığı tarih: 1968
ACEMİ Çaylaklar Yazan: Romain Coolus-Maurice hennequin/ Çeviren: Suat yalçın/ Oynandığı yer: Raşit Rıza Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1931-32/ Oynandığı yer: İstanbul Şehir Tiyatrosu /Oynandığı tarih: 1925-26
ACEMİ Piyade Oynandığı yer: Naşit-Şadi/Oynandığı tarih: 1932-38
ACILI Toprak Yazan: vasfi Uçkan/Oynandığı yer: Kardeş Oyuncular/Oynandığı tarih: 1971-72
ACUZE Oynandığı yer: İsmail Dümbüllü/ Oynandığı tarih: 1945
AÇ KoynunuYazan:Süavi Sualp/ Oynandığı yerÜç Maymun Kabare Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1968
AÇAN Güller Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1938
AÇIKGÖZ Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1938
AÇIKGÖZ Bahriyeli Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1938
ADA Hilesi Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1937-38
Ada Tavşanı Oynandığı yer: Sadi Tek/Halide Pişkin ve Arkadaşları/Oynandığı tarih: 1939 
Adada Aşk Başkadır Yazan: Andre Rouissin/ Müzik: Cemal Reşit Rey/Oynandığı yer: Ankara Küçük Komedi Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1967 
Adada Bir Gece Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1937 
Adalar Revüsü Yazan: Ekrem Reşit Rey/ Müzik: Cemal Reşit Rey/Oynandığı yer: İstanbul Şehir Tiyatrosu/Oynandığı tarih: 1934 
Adalar Şarkısı Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1934 
Adalet-i İlahiye Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1933 
Adalı Kız Yazan: Münir Hayri Egeli/ Müzik: Emin Cenkmen/Oynandığı yer: Ses Opereti/Oynandığı tarih: 1946 
Adalı Sürpik Oynandığı yer: Naşit/Oynandığı tarih: 1939